Ændringer i administrationen

Danmarks Bowling Forbund har besluttet, at overdrage den daglige servicering af vores klubservice-funktion til Idrættens Kompetence Center i Danmarks Idræts Forbund (IKC/DIF) med virkning pr. 20.09.2018.

IKC/DIF servicerer i forvejen en række specialforbund og har til huse i samme lokaliteter som Dan-marks Bowling Forbunds administration.

Vores klubservicemedarbejder Jesper Mikkelsen, der siden 1. april 2018 har varetaget klubservice-funktionen, har desværre ikke ønsket, at tage imod tilbud om ansættelse i IKC/DIF.

Jesper har derfor sidste arbejdsdag i Danmarks Bowling Forbund den 19. september.

Vi benytter naturligvis lejligheden til, at sige Jesper tak for mange års samarbejde. Ikke mindst klub-berne har nydt godt af Jespers store viden om bowlingsporten. Men også forbundets frivillige er i stor udstrækning blevet serviceret.

Vi ønsker Jesper held og lykke på den videre færd.

IKC varetager fremover det praktiske vedrørende:

• Licenshåndtering
• Medaljekoordinering
• Trænerkurser
• Medlemsregistrering til DIF
• Udlån af mobile bowlingbaner
• Klubadgang m.v. til Bowlingportalen

IKC kontaktes på klubservice@bowlingsport.dk eller telefon 43262912 (alle hverdage 09.00 – 15.00)

Henvendelser vedrørende klubbesøg skal ske til projektleder/konsulent Johanne Prisak Pedersen på jpp@bowlingsport.dk eller telefon 40454712 (mandag-tirsdag og torsdag).

Sportschef Lotte Olsen, lotteolsen@bowlingsport.dk varetager fortsat ledelsen i den sportslige orga-nisation.

Alle øvrige administrative henvendelser kan ske til Jan Donde på jdo@bowlingport.dk eller telefon 22274753.

Tag godt imod IKC og deres team og kontakt endelig undertegnede, hvis herværende giver anled-ning til spørgsmål.

Mange hilsner
Danmarks Bowling Forbund

Jan Donde
Administrations -og udviklingschef

Oprettet af | 2018-09-17T14:02:59+02:00 17. september 2018|Nyt fra forbundet|