Ny dato for repræsentantskabsmødet 2021

Datoen for repræsentantskabsmødet 2021 ændres endnu engang. Den nye dato er lørdag den 7. august 2021.

Med et forventet forsamlingsforbud på 50 personer for indendørs arrangementer, gældende fra 21. maj 2021, vil det ikke være muligt, at gennemfører Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde 2021 som planlagt den 29. maj 2021.

Afrapportering fra ”Ekspertgruppen om afholdelse af større arrangementer” fra 23. april 2021, beskriver i afsnit 5, gruppens forslag til en ordning for konferencer og møder. Ordningen er inddelt i to faser. I første fase er rammerne for ordningen af et sådant omfang, at alene arealkravet på 4 m2 og kravet til afstand mellem deltagere, ikke kan opfyldes. I anden fase lempes rammer for ordningen i en sådan grad, at en gennemførsel vil være muligt.

I afrapporteringen nævens der ingen dato for hvornår de to faser vil være gældende. Tidsperspektivet er en politisk beslutning. Første fase vil derfor tidligst gælde fra 6. maj. I forhold til anden fase antydes det: ”… at andelen af deltagere vil være ældre end 30 år, og der vil være en stigende andel vaccinerede…”. Selvom tidsperspektivet for de to faser er en politisk beslutning, vil anden fase næppe være gældende allerede den 29. maj, 2021. Alene ud fra bemærkning om en stigende andel vaccinerede over 30 år.

Usikkerheden for hvilke restriktioner og rammer, der vil være gældende den 29. maj, samt frister for afbestilling af forplejning m.v. i forbindelse med repræsentantskabsmødet m.v. Betyder, at beslutningen om at flytte repræsentantskabsmødet til et senere tidspunkt, ikke kan afvente de politiske forhandlinger frem mod den næste genåbningsfase den 6. maj.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet åbnes, når der genindkaldes til repræsentantskabsmødet 2021.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.