Vejen til parasport for børn og unge i Ravnsborg

Ravnsborg Bowlingklub er klar til at starte et hold op for børn og unge med særlige udfordringer i foråret. Klubben har i samarbejde med Danmarks Bowlingforbund, Parasport Danmark, lokale idrætsforeninger og Køge kommune, forberedt opstarten af holdet igennem det sidste år og er nu klar til at gå i luften.

Ravnsborg Bowlingklub, i Køge, starter i dette forår et hold op for børn og unge med særlige udfordringer. I centrum for dette står en ildsjæl, Thomas Jørgensen, der har stået for, at en idé er blevet til virkelighed. Det er et resultat af 1 års forberedelse, der har sikret, at klubben nu føler sig godt klædt på til at byde velkommen til en ny medlemsgruppe. 1 år kan lyde af lang tid, men i dette tilfælde har det være en rejse med gode oplevelser og hjælpende hænder fra flere forskellige sider.

 

De indledende skridt

Ideen om at starte et parabowling-hold for børn og unge spirede så småt efter dialogmøderne i efteråret 2019. Det indledende skridt fra klubben blev taget ved at kontakte Udviklingskonsulenten med ansvar for børn og unge i Danmarks Bowling Forbund. Den første snak var en løs samtale omkring hvad klubben var interesseret i, hvad den havde af forudsætninger og hvilken hjælp DBwF kunne bidrage med. Ravnsborg Bowlingklub blev i forlængelse heraf sat i forbindelse med Parasport Danmark, der har en stor ekspertise indenfor parasport generelt, men i særdeleshed også med parabowling for voksne.

Samarbejdet med Parasport Danmark

Parasport Danmark og DBwF har indgået en samarbejdsaftale, der skal være med til at udbrede bowling som sport for børn og unge med særlige behov. Det er denne aftale, som Ravnsborg indgik i, på samme måde som også BK Trekanten indgår i den. Det betyder at Parasport Danmark har ekstra fokus på at hjælpe bowlingklubber i gang, der har en interesse i at opstarte tilbud til denne målgruppe. Det har været en stor hjælp i forhold til at kunne udnytte den store viden omkring, hvad der er nødvendigt for, at en klub er klar til at starte et parasport hold. Parasport Danmark har en stærk stemme i forhold til både kommuner og specialskoleområdet. Samarbejdet imellem DBwF og Parasport Danmark har sit udgangspunkt i skoleOL.

SkoleOL

SkoleOL er med til at give klubberne en platform til at vise bowling frem, og vise bowlings potentiale i forhold til at skabe nogen fede rammer for børn og unge med særlige behov. Derudover bidrager både SkoleOL og Køge kommune med lidt økonomi, så der er mulighed for en beskeden aflønning af trænere, og unge hjælpetrænere til holdet. Dette er med til at sikre, at det er muligt at starte holdet op på ordentlig måde, hvor der er de rette mennesker til stede.

Samarbejdet med Køge kommune og lokale idrætsforeninger

Samarbejdet imellem Thomas, som klubbens repræsentant, og Parasport Danmarks konsulent på området, førte til kontakt til Køge kommune. Kontakten til kommunen blev taget både for at finde ud af hvad kommunen kunne bidrage med af støtte i form af økonomi og viden, og for at få adgang til den viden andre klubber i kommunen måtte ligge inde med, i forhold til parasport i Køge kommune. Som udgangspunkt var Thomas skeptisk da der blev snakket kommune inddragelse og ifølge ham selv tænkte han ”Så bliver det i hvert fald aldrig til noget”. Den umiddelbare skepsis blev dog gjort kraftigt til skamme. Køge kommune åbnede for at hjælpe på alle måde de kunne, både økonomisk men også i gennem at skabe et forum, hvor klubber der var interesseret i parasport kunne mødes. Det første møde for klubberne var i forbindelse med Køge kommunes indsats omkring Bevæg dig for livet. Ved dette møde blev de første kontakter på tværs af klubberne skabt.

  1. møde blev afholdt midt i januar 2022, med deltagelse af en række klubber og aktører på parasport-området, herunder konsulent på børn og unge området i DBwF. Her blev der delt erfaringer klubberne imellem, ligesom der blev oprettet et netværk i form af en Facebookgruppe, hvor erfaringer kan deles, spørgsmål kan stilles og træningsbesøg hos hinanden kan aftales. Generelt var der en helt enorm hjælpsomhed klubberne imellem, hvor fokus ikke var på at opnå flest mulige medlemmer, men i stedet at hjælpe hinanden til at skabe så gode forhold for børn og unge med særlige behov som muligt i Køge kommune.

Fremtiden

Samlet set betyder det, at Ravnsborg bowlingklub nu føler sig klædt på til at starte holdet op dette forår. Den primære årsag til, at holdet er blevet til noget, er at Thomas agerede på sin nysgerrighed og at Ravnsborg som klub var klar på at prøve noget nyt. Sekundært har det været en proces, hvor mange har været interesseret i at bidrage til, at det skulle lykkedes og være så enkelt som muligt for klubben. Nu er Ravnsborg Bowlingklub nået til den sjove del, nemlig at få de unge mennesker ud på banerne og ind i foreningen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.