Forældre-engagement i vores klubber

Først og fremmest er forældrenes engagement vigtigt for at børnene overhovedet kommer i gang med at dyrke idræt, men de er også vigtige ift. At børnene bliver ved med at være en del af foreningslivet.

Undersøgelsen viser at forældrenes kendskab til foreningslivet er ret delte. Omkring halvdelen føler sig hjemme i hvad man forventer af dem som forældre til et aktivt barn i foreningen, mens den anden halvdel er usikre på hvad der forventes af dem. Det er derfor vigtigt ikke at komme til at tage for givet at alle forældrene burde vide, hvad de kan hjælpe til med i klubben. Ligeledes er der også behov for at forventningsafstemme ift. hvad forældrene kan/bør byde ind med.

Flere forældre oplever et stort pres for at skulle deltage som aktiv frivillig i foreningen, men at dette kan være svært i den livsperiode de bevæger sig i som børnefamilie. Eksempelvis hvis man har tre børn med tre forskellige sportsaktiviteter, kan det være svært at allokere tid til at være frivillig i alle tre foreninger. Disse pressede forældre ønsker at det bliver gjort nemmere at være frivillig på den måde at de får besked i god tid, er tydelig omkring hvad der forventes af dem samt klar kommunikation omkring indholdet af frivillige opgaver.

Opsummeret i følgende konkrete råd til klubberne der kan hjælpe forældrene:

 • En velkomstvideo, som introducerer til foreningen, forventninger til foreningen samt behovet for frivillighed.
 • Et særligt fokus, på at byde de forældre som ikke er fortrolige med foreningslivet velkommen.
 • Opgaver skal ikke bare italesættes – de skal også vises i praksis – hvordan man skifter ud til stævner, hvordan man foretager tidstagning, og gerne i en ”føl-ordning”, hvor man kan følge en mere erfaren.
 • Tydeligt afgrænsede opgaver, som kommunikeres ud i god tid, vil være en effektiv strategi for foreningerne ift. At gøre det nemmere for forældrene at få erfaringer med frivillighed.
 • Et årshjul som man modtager i starten af sæsonen, der viser de større arrangementer, der er i sæsonen, og som indeholder de konkrete opgaver, der er behov for hjælp til.

 

I forlængelse af ovenstående kommer der nogle anbefalinger for at kunne støtte bedre op om forældrenes engagement.

 • Tænk i en introduktion til det at være idrætsforælder – især målrettet forældre uden foreningserfaring.
  Forældrene vil gerne lykkes som forældre – også i forhold til det at være idrætsforældre. Undersøgelsen tegner et billede af forældre, der positivt spørger efter information og viden, der gør, at de forstår kulturen og kan støtte deres børn i forbindelse med idrætsdeltagelsen. Tænk i lokale formater, der klæder forældre på til opgaven – og husk løbende at gentage fortællingen – det kræver lang tid at skabe nye kulturer.
 • Forældre vil gerne engagere sig – men det kræver, at de bliver spurgt og helst i god tid!
  Undersøgelsen indikerer, at den store gruppe af forældre gerne vil engagere sig, hvis de bliver spurgt, men at opgaven ikke skal være i morgen. De efterspørger årshjul, information i god tid, at opgaven kan udføres, når de alligevel er der, lige såvel som de efterspørger opgaver, som afspejler deres kompetencer. For det er ikke kun i forhold til deres børn, at det er vigtigt, at de lykkes – det er også vigtigt for forældrene selv at lykkes, og derfor skal man ikke være dommer, hvis man ikke kender reglerne.

Læs mere om hele undersøgelsen her: https://www.dif.dk/nyheder/2023/09/sjov-og-faellesskaber-er-oeverst-paa-foraeldres-oenskeliste

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.