Bowlingens ATK

Bowlingens ATK er blevet færdigproduceret i samarbejde med Team Danmarks eksperter samt DBwF’s egen trænerstab.

I løbet af 2016 er det meningen at alle bowling trænere under DBwF, som har med børn og unge at gøre skal blive klogere på principperne bag bogen Bowlingens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Denne bog er ikke en decideret træningsmanual – men mere et opslagsværk, hvor trænerne kan finde vejledning om og inspiration til træning af børn og unge indenfor bowling.

ATK står for Aldersrelateret Trænings Koncept og er udarbejdet af Team Danmark. Konceptet handler om målrettet og forsvarlig træning af børn og unge, og grundtanken er, at træningstyper og træningsmængde skal tilpasses udøvernes alder, udviklingstrin og erfarings år.

Træning er ikke bare træning. Det er vigtigt, at man træner de rigtige ting i den rigtige rækkefølge og i den korrekte alder – og det gælder særligt for børn og unge.

For at sikre den bedste udvikling af bowling spillere bør træneren tilrettelægge træningen og trænings- miljøet i forhold til den enkeltes spilleres alder og niveau. ATK-bogen beskriver, hvordan børns fysiske, psykologiske og motoriske evner ændrer sig med alderen – og dermed også deres potentiale for at udvikle sig på netop disse områder.

Bogen gennemgår, hvordan træningen i overordnede træk kan tilpasses de enkelte udviklingstrin og alder.

Børn og unges biologiske udvikling kan inddeles i tre faser:
1) Før-puberteten
2) Puberteten
3) Efter-puberteten

For at så mange som muligt vil få kendskab til bogen, vil der i de kommende år være mulighed for, at blive undervist og introduceret i Bowlingens ATK via nedenstående forskellige tilbud. Vi opfordrer indtrængende alle trænere til at deltage.

  • Kursus i generel ATK v/DIF konsulent (lær om hvordan børn og unge skal undervises for at kunne lære bedst muligt).
  • Overværelse af ATK træning i forbindelse med Forbundets talent træninger.
  • Afprøve ATK træning i egen klub med hjælp fra en af DBwFs trænere.

Ultimo januar 2016 vil der ligge en overordnet plan for den generelle ATK undervisning samt for, hvornår der vil være mulighed for at overvære en ATK træning. Planen vil blive lagt på forbundets hjemmeside og i forbindelse med et kursus eller træning, vil der blive mailet invitationer ud til de nærliggende klubber.

I forbindelse med den generelle ATK undervisning vil der blive udleveret 1 stk. Bowlingens ATK til den klubtræner, som møder op til undervisningen. Senere på året vil Bowlingens ATK ligeledes blive tilgængelig via forbundets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lotte Olsen – sportschef DBwF

By | 2017-07-27T17:35:23+00:00 10. januar 2016|
VÆLG HJEMMESIDE
Bliv på bowlingsport
DBwF-øst
DBwF-vest