DBwF søger formand til DBwF Vest (Vest udvalget)

Danmarks Bowling Forbund mangler en visionær formand for Vest udvalget.

På det seneste årsmøde i Vest udvalget den 26. maj i Fredericia, lykkedes det ikke at finde en ny formand for udvalget.

Det er afgørende for udvalgets drift og udvikling, at der findes en formand, der kan sætte sig for bordenden og udfolde ledelse af udvalget. DBwF Vest består af ca. 100 klubber.

Opgaven består primært i ledelse af udvalget, der består af budgetkoordinator, aktivitetsko-ordinator og sekretær. Udover udvalget er DBwF Vest organiseret med et team, der vareta-ger de sportslige aktiviteter centralt, samt lokale aktivitetsteams / kontaktpersoner.

Som leder af udvalget er formanden endvidere repræsenteret i DBwF´ s bestyrelse og har dermed stor politisk indflydelse på forbundets udvikling. P.t. er Vest klubberne reelt uden direkte politisk indflydelse på bestyrelsesniveau.

Opgaven som medlem af forbundets bestyrelse betyder bl.a. mødeaktivitet 8 – 10 gange om året. Bestyrelsesmøderne afholdes rundt i landet. Typisk på lørdage i tidsrummet 10.00 – 15.00

Formanden for udvalget vælges formelt af Vest klubberne på årsmødet forud for DBwF´ s repræsentantskabsmøde. Næste møde finder sted den 25. maj 2019.

Indtil det formelle valg vil formanden blive konstitueret og indgå i arbejdet i fuldt omfang.

Har du lyst til denne spændende opgave, er du meget velkommen til at kontakte DBwF´ s næstformand Hans Græsvig nastformand@bowlingsport.dk, eller administrationschef Jan Donde jdo@bowlingsport.dk, for yderligere oplysninger.

Du kan læse mere om opgaven her
Oprettet af | 2018-08-27T11:17:31+01:00 6. august 2018|Nyt fra forbundet|