DBwF´s repræsentantskabsmøde 2017

Helge A. Larsen første medlem af bowlingsportens Hall of Fame

Repræsentantskabsmødet den 20. maj i Tårnby blev, stort set, en rolig affære.

Optakten var ellers dramatisk nok. Som følge af den nye struktur afholdte DBwF Øst og DBwF Vest, årsmøder om formiddagen forud for repræsentantskabsmødet.

Specielt Vest mødet bar præg af en hård retorik og utilfredshed med bestyrelsens håndtering af konkrete opgaver og forlag til ny økonomisk indtægtsstruktur.

Det store drama udeblev dog på selve repræsentantskabsmødet.

Næstformand i DIF Thomas Bach ønskede DBwF tillykke med det forestående 50-års jubilæum og understregede vigtigheden og betydningen af de frivillige ressourcers arbejdsindsats. Såvel på bestyrelses, udvalgs og klubniveau. Næstformanden takkede alle på DIF´s vegne.

Herefter fik gæstetaler Susanne Grantzau lejlighed til at fortælle om sit frivillige arbejde som mentor for flygtninge.  Et spændende indlæg fra en engageret ildsjæl, selvom tråden til klubberne, måske ikke var helt tydelig.

Bowlingsportens Hall of Fame

I anledning af DBwF´s 50-års jubilæum har bestyrelsen indført forbundets højeste udmærkelse: medlem af Hall of Fame.

For at komme i betragtning til Hall of Fame, skal vedkommende leder eller atlet have ydet en hel særlig og betydningsfuld indsat for dansk bowling.
Vedkommende skal enten i sit lederskab og/eller præstationer på banen, i en lang årrække, have haft en helt afgørende positiv betydning for bowlingsporten.

Det første medlem af bowlingsportens Hall of Fame, opfylder alle parametre. Både som leder og som aktiv atlet, eller bowler som det hed på daværende tidspunkt.

Helge A. Larsen er første medlem af bowlingsportens Hall of Fame.
Helge er netop fyldt 93 og følger stadig bowlingsporten med stor interesse.
Vi skal tilbage til 1962, fem år før forbundets stiftelse, for at finde starten på Helges ledergerning i bowlingregi.  Det var det daværende Københavns Kegle og Bowling Union der blev Helge A. Larsens startbase. Senere blev det til mange års utrætteligt arbejde i Københavns Bowling Union. Både som formand og spilleudvalgsformand. På et dramatisk repræsentantskabsmøde I 1973 påtog Helge sig, sideløbende med opgaven i Københavns Bowling Union, jobbet som forbundsformand i en 1-årig periode.

I 1974 udnævntes Larsen til årets leder og i 1975 blev det til DBwF´s guldnål. Helge A. Larsen modtog i 1982 Københavns Bowling Unions 15 års nål.
Det blev til 11 landskampe i rødt og hvidt og to gange NM sølv. På den nationale scene blev Helge dansk mester med sin klub Sisu fire gange og 24 gange var Helge på unionsholdet.

Helge A. Larsen havde ikke mulighed for selv at være tilstede på årets repræsentantskabsmøde, men fik hæderen overrakt fredag den 19. maj.

Stor interesse for bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev godkendt efter en debat, der meget fokuserede på propositionerne for den kommende holdturnering. Eller mere præcist udtrykt, fokuserede meget på deadlines og ansvarsplacering. Bestyrelsens politiske betragtninger omkring den fremtidige indtægtsstruktur havde fået et par orienterende ord med på vejen i beretningen. Denne del af beretningen blev dog holdt udenfor da repræsentantskabet skulle stemme om beretningen.

Strategiske spor ved at være på plads
Styregruppens arbejde med de nye strategiske spor er inde i den sidste og afgørende fase. Processen afsluttes ultimo maj, når den endelige strategiaftale afleveres til behandling hos DIF.

Aftalen skal danne basis for DIF tilskud til DBwF i perioden 2018 – 2021.

Udvalgsberetninger og orientering fra den sportslige organisation
Det var småt med indlæg under udvalgenes beretninger og sportschef Lotte Olsens orientering.
Alle beretninger blev godkendt.

Stort overskud
Årsregnskabet 2016, som udviste et overskud på 893.959.- mod et forventet overskud på 400.000.-, blev ligeledes godkendt.
Bestyrelsens forslag til revideret 2017 budget blev udfordret på tre områder. Repræsentantskabet besluttede at forhøje bestyrelsens forslag til rejsepulje med 60.000.-, Øst udvalgets budget blev hævet med 18.000.- og ungdomsudvalget blev begunstiget med yderligere 47.000.-
Alt i alt betyder ændringerne, at 2017 budgettet opererer med et plus på 275.000.- i forhold til bestyrelsens forslag om et overskud på 400.000, som var det beløb der indgik i den økonomiske genopretningsplan.

Udfasning af serieafgiften

De senere års solide overskud betød at bestyrelsen foreslog en reducering af serieafgiften fra 7,50 til 3,50 med virkning fra sæsonstart 2017/2018. Serieafgiften udfases, således den helt forsvinder fra sæson 2018/2019.
Forslaget blev vedtaget.

Med virkning fra sæson 2018/2019 indføres et holdtilmeldingsgebyr. De endelige satser, vilkår og betalingsterminer, er endnu ikke fastlagt af bestyrelsen.

Med virkning pr. 1. januar 2019 indføres et gradueret klubkontingent baseret på klubstørrelse.
Også her afventes endelige satser og vilkår.

Alt i alt er der i de kommende budgetår indkalkuleret ca. 600.000.- mindre i indtægter på afgifter for at sikre billigere bowling for medlemmerne.

Uændret licens
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forslag om uændret licens for alle grupper på 250.-

Budget 2018 og 2019
Bestyrelsens budgetforslag til 2018 og 2019 blev vedtaget.

Forslag
Her henvises generelt til det samlede referat fra repræsentantskabsmødet. Referatet udsendes i løbet af juni måned.

Ole K Kristensen afløser Jette Bergendorff

Jette Bergendorff havde for længst meddelt, at hun ikke genopstillede til bestyrelsen efter 6 års frivilligt arbejde. Ole K Kristensen fra Herning afløser Jette i bestyrelsen.

Hans Græsvig genvalgtes til næstformand uden modkandidater.
Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med potentielt emne vedrørende opgaven som suppleant.

Valg til udvalg
Jørgen Botting afløser Henning Salling som leder af Disciplinærudvalget, idet Salling ikke ønskede genvalg.

Alle øvrige valg på repræsentantskabsmødet var genvalg.

Øst / Vest ledere
Det lykkedes at få valgt en formand for DBwF Vest, idet Kurt Gaundorff modtog valg og dermed også indtræder i bestyrelsen.
Ole Guldager Jensen afløste Bente Christensen som Vest budgetansvarlig. Til gengæld påtog Bente Christensen sig så posten som sekretær.
Torben Rasmussen fortsætter som Vest aktivitetskoordinator.

I Øst fortsætter ledelsen uændret med Martin Guldager i spidsen.

Forbundsformand Torben V. Andersen afsluttede repræsentantskabsmødet med en tak til de afgående ledere og til dirigenterne Bente Hansen og Steen Andersen.

Notat udarbejdet af Jan Donde
22.05.2017

By | 2017-07-27T17:35:01+00:00 22. maj 2017|
VÆLG HJEMMESIDE
Bliv på bowlingsport
DBwF-øst
DBwF-vest