Til klubber med hold i ligaen 2017/2018

Som meddelt i mail af 24. juli (se vedhæftede dokument vedrørende propositioner 2017/2018), har bestyrelsen på sit møde i Fredericia i dag, besluttet som følger:

DT udvalget har på baggrund af oplevelser fra seneste sæson besluttet, at ændre i propositionerne for så vidt angår valg af olieprofiler.

Hans Græsvig har udarbejdet opgørelse over klubbernes indberetninger. Opgørelsen viser, at de fleste klubber har indberettet olieprofil for sent et antal gange. Endvidere viser opgørelsen, at de fleste klubber ofte anvender samme olieprofil.

DT udvalget har, med virkning fra sæsonstart 2017/18, besluttet at der kun skal vælges olieprofil ved sæsonstart med mulighed for, at ændre denne igen ved årsskiftet.

Beslutningen har afstedkommet mange henvendelser og meget kritik fra liga-klubberne. DT udvalget har derfor anmodet bestyrelsen om, at forholde sig til beslutningen.

Bestyrelsen tilslutter sig, at klubberne vælger grundprofil. Denne kan ændres med 3 ugers varsel til den enkelte kamp med besked til DT udvalget og modstanderen. Bestyrelsen indskærper, at det er DT udvalgets ansvar, at forvalte ordningen og udfolde de nødvendige procedurer og konsekvenser.

DT udvalget har endvidere henvendt sig til bestyrelsen for at få accept til, at ændre i de, allerede annoncerede olieprofil muligheder.

Bestyrelsen tilslutter sig behovet for at opdatere listen over profiler. 

Athen 40 ft og Rome 41 ft fjernes. Det skyldes den manglende interesse for Athen i sidste sæson samt, at der vil være to profiler på 41 ft., der faktisk ligner hinanden – og da Montreal har været brugt en del, fastholdes den.

Til gengæld tilføjes London 44 ft., så der igen er en lang profil, og Melbourne 37 ft. der ligner en, der godt kunne blive populær hos særligt damerne.

Oversigten offentliggøres endvidere på hjemmesiden i løbet af weekenden.

Klubberne skal senest den 19. august kl. 22.00, offentliggøre grundprofilen. Offentliggørelsen skal denne gang ske via mail til DT-lederen og kontoret”. Eventuel fravigelse fra den valgte grundprofil til første kamp, skal ligeledes meddeles den 19. august kl. 22.00 til DT udvalget og modstanderen.”

Eventuelle spørgsmål til herværende kan rettes til DT udvalget.

På bestyrelsens vegne
Jan Donde

By | 2017-08-07T18:58:17+00:00 6. august 2017|
VÆLG HJEMMESIDE
Bliv på bowlingsport
DBwF-øst
DBwF-vest