SKOLE OL 2019

Kære alle

Danmarks Bowling Forbund deltog som bekendt i Skole OL i 2018. Næsten 50.000 skoleelever fra hele landet deltog i de forskellige idrætter, der er under Skole OL paraplyen.

Alene 75 skoleklasser, eller ca. 1.800 elever deltog i bowling lokalstævnerne. Afslutningen på det hele, landsfinalen i Aarhus i juni måned, var en kæmpe succes og eleverne fik en oplevelse for livet.

Generelt var lokalstævnerne med klubberne som omdrejningspunkt, også en succes. Evalueringen har dog også vist, at der, ikke uventet, er plads til forbedringer.

Det er specielt på kommunikationsdelen og forventningsafstemningen om, hvem der står for hvilke leverancer, der er er brug for at stramme op på.

Vi føler os nu godt rustet til at tage hul på Skole OL 2019 i et tæt samarbejde med en række ung-domsklubber landet over.

Konceptet bygger igen i 2019 på, alle elever i klassen skal deltage, og have en god oplevelse og få et indtryk af bowlingsporten og de muligheder, der er på lokalt niveau.

Som udgangspunkt får alle ungdomsklubber mulighed for at tilkendegive interesse i at deltage i 2019. Det er imidlertid vigtigt, at klubberne er indforstået med de arbejdsopgaver, der skal til, for at skabe grundlaget for succes. Der er tale om et rekrutteringsprojekt. Det er derfor vigtigt, at der er fuld fokus på at skabe optimal oplevelse for eleverne og at klubben får udviklet nødvendigt informationsmate-riale, der kan udleveres til eleverne under lokalstævnet.

Stævnerne finder sted i skoletiden og skal ses som et led i rekrutteringsprocessen. Stævnerne kan ikke stå alene. Der er også behov for tæt kontakt med skolerne/klasserne. Ikke mindst for at lave aftaler om et aktiveringsforløb for eleverne.

Læs dokumentet vedrørende samarbejdsaftale godt igennem og kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål.

Vi forbeholder os ret til at vælge blandt de interesserede klubber, da det logistisk, mandskabsmæssigt og økonomisk ikke er muligt, at efterkomme alle ønsker om deltagelse, hvis interessen er stor.

Jeg vil afholde møder med de klubber, vi udvælger som deltagere i lokalstævnet og glæder
mig til, at høre fra jer hurtigt og gerne senest den 1. september 2018.

Mange hilsner
Johanne Prisak Pedersen
Projektleder

Oprettet af | 2018-08-17T18:19:53+02:00 17. august 2018|Nyt fra forbundet|