Struktur

Struktur 2017-07-27T17:34:39+00:00
Økonomi
Leif Makholm
Hans Græsvig
Jan Donde Tovholder
Leif Hansen (ressource)
Jura og lovgivning
Torben V Andersen Tovholder
Troels Funder
Lars Jacobsen
Helge Larsen
Kommunikation
Jette Eliassen Tovholder
Gert Nielsen
Ole Stampe
Jan Donde (ressource)
Nils Jensen (teknik)
Sportslige aktiviteter
Lars Nielsen Tovholder
Lise Riggelsen
Charlotte Leen
Tim Høst
Ole Drensgaard
Torben V. Andersen (ressource)
Lotte Olsen (ressource)
Styregruppens medlemmer
Torben V. Andersen (formand for styregruppen)
Lars Nielsen, JBU
Lars Jakobsen, KBU
Jan Donde, DBwF (administrativ procesleder)
Torben Bundgaard, DIF (proceskonsulent)

Efter strukturdialogmøderne i Roskilde og Horsens har Forbundsbestyrelsen efter anbefaling fra strukturstyregruppen foretaget tydeliggørelser og justeringer i strukturmaterialet.
I denne PP Version 2 har vi markeret ændringerne i forhold til PP Version 1, med rødt.
Se endvidere Organisationsplanen.

 

VÆLG HJEMMESIDE
Bliv på bowlingsport
DBwF-øst
DBwF-vest