Opdatering fra Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde 2020

Her vil der komme opdatering fra dagens repræsentskabsmøde 2020.

Mødet er startet 11:30 Billeder taget under selve mødet kan ses HER

Torben V. Andersen bød velkommen til mødet, og fortalte lidt om corona-situationen.

Til dirigent(er) blev Bente Hansen og Steen Andersen, som begge takkede for valget

Der er fremmødt  201 mandater, men vi er kun små 75 samlet. Så vi er stemmeberetiget.

Årets leder blev Leif Makholm og der blev uddelt diverse nåle.

Torben V. Andersen tager ordet omkring formandens beretning. Beretningen bliver behandlet med indlæg fra flere klubber. Der bliver bl.a. snakket om hjemmesiden, parasport og kommunikation. Beretningen er godkendt.

Hans Natorp DIF næstformand har bedt om ordet.

Frokostpause afsluttet

Tina K. Andersen DBwF Projektleder tager ordet og snakker om det strategiske spor i forbundet. Tina fortæller lidt om uddannelse, udvikling af medlemstal og der er kommet 29 flere medlemmer siden sidste år, derudover er hun inde og vende spotkurser som læsning af olieprofil. Man må meget gerne tage kontakt til hende, hvis man vil have hende ud og hjælpe klubben til at udvikle sig.

Lotte Olsen Sportschef orienterer om den sportslige del. Hun orienterer om diverse mesterskaber som er rykket og et er aflyst, samt et er udskudt.

Ingen mundtlig orientering fra landsaktivitetsudvalget, beretning godkendt

Kim T. Andersen kommer med tilføjelser til sin beretning. Han beretter bl.a. at 1. Div. kun er på 3 hold, og det er et stort problem. Beretning godkendt.

Børne og ungeudvalgets beretning bliver orienteret mundtlig fra Jan Donde, da Johanne er stoppet som udviklingskonsulent med børne og unge. Jan byder velkommen til Mads Svendsen-Tune, som er ny udviklingskonsulent, han tiltræder 1. Sep. 2020. Beretning godkendt

Ordensudvalget har ikke fremlagt nogle beretning, men Erik Petersen leder af udvalget har bedt om ordet, han fortæller lidt om en enkelt sag. Beretning skal ikke stemmes om, da der ikke er nogle.

Disciplinærudvalgets beretning kommenterers af Jørgen Botting. Han fortæller samtidig at han trækker sig i dag, da han ikke ønsker at fortsætte. Beretningen godkendt.

Lovudvalgets formand Leif Makholm beder om ordet og fortæller at han håber nogle vil hjælpe ham. Beretning godkendt.

Regnskab og årsrapport hvor Jan Donde tager ordet og fortæller at det er hans sidste beretning om årsregnskabet. Han beretter lidt om regnskabet og hvordan det ser ud.  Regnskabet gennemgåes via slides i salen. Regnskabet og årsrapport godkendt.

Så går vi igang med forslagene, de bliver gennemgået med et pænt tempo, da vi er lidt efter tidsplanen. Der var visse forslag der afbød en debat frem og tilbage imellem opstiller og de fremmødte.

Behandling af budget. Priserne bliver som fastsat. Dog er landspokalen gratis ekstraordinært. Bestyrelsen beder om mulighed for at ændre i budget 2020 pga. Covid-19. Dette blev tilkendegivet fra repræsentantskabet. Der afstedkom en debat omkring budgettet. Budget 2020 er godkendt.

Fastsættelse af foreningskontigent hvor Hans Græsvig tager ordet og fortæller motivationen for fastsættelse. Der var lidt debat om emnet.  Godkendt

Fastsættelse af licensgebyrer 2021, hvor Hans Græsvig forslår at der ikke ændres på gebyrerne. Godkendt.

Budget 2021 og budgetprognose 2022 bliver gennemgået af Jan Donde. Budgetterne blev godkendt.

Så er vi nået til valghandlingerne. Torben V. Andersen genopstiller og bliver genvalgt. Kamilla Kjeldsen genopstiller ikke og kommer med sin begrundelse hvorfor. Hun er inde på at vi skal snakke pænt og tales til som man selv vil tales til. Hun udpeger Victor Gundersen som nyt emne. Victor giver en hurtig præsentation af sig selv. Victor bliver valgt. Mads Melchiorsen bliver valgt som suppleant til bestyrelsen.

Valg til ordensudvalget. Erik Pedersen genvalgt, John Wozny ønsker ikke genvalg og her bliver Poul Juul opstillet istedet for. Poul modtager opstillingen og bliver valgt, Johnny Christiansen modtager genvalg. Nils Ærboe genvalgt som suppleant.

Valg af lovudvalgsformand Leif Makholm blev genvalgt. Valg af disciplinærudvalgsformand blev Arne Frost IF32.

Valg af Revision blev genvalgt. Kritisk revision blev Flemming Himmelstrup, Lone Hjelmborn og Ebbe Dauer blev genvalgt.

Næste repræsentantskabsmøde er som fremsat. 20. Marts 2021 og 19. Marts 2022

Der var en lille smule debat under Evt.

Torben tog ordet og sagde tak til Jan Donde som har valgt at stoppe. Jan takkede for tiden og for gaverne.

Mødet afsluttet 17.35

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.