Klubtilmelding til Danmark Bowler

/Klubtilmelding til Danmark Bowler
Klubtilmelding til Danmark Bowler 2020-11-12T14:12:21+01:00
Tilmeldingsfrist til klubtilmelding
Danmark Bowler
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Tilmeld din klub til Danmark Bowler

Danmark Bowler kampagnen er en branding-, eksponerings- og rekrutteringsaktivitet, hvor omverdenen inviteres ind i bowlingsporten og klublivet.

Vi vil sætte fokus på at bowlingsporten rummer alle mennesker uanset alder og sted/status i livet.

Danmark Bowler kampagnen er en branding-, eksponerings- og rekrutteringsaktivitet, hvor omverdenen inviteres ind i bowlingsporten og klublivet.

Danmark Bowler bygger på to primære indsatser:

 1. Synlighed blandt andet via de sociale medier.
 2. Åbne hus-arrangementer i klubberne som foregår i ugerne 6-11.

Med en national indsat, hvor alle klubber går sammen om at sætte fokus på bowlingsporten vil vi opnå synlighed og omtale af bowlingsporten i hele Danmark – både i lokalområder og på de sociale medier.

Hver uge i kampagneperioden vil vi, på Facebook, have et særligt fokus på udvalgte målgruppe, der dyrker bowlingsporten.

uge 6: Tidligere medlemmer
Uge 7: familier
Uge 8: familier
Uge 9: Børn og unge
Uge 10: Voksne / seniorer
Uge 11: Pensionister

For at få det optimale ud af kampagnen opfordrer vi klubber, der ønsker at medvirke i Danmark Bowler kampagnen, til at holde åbent hus-arrangementer der følger kampagnen på Facebook. Det er dog ikke et krav.

 • I skal finde en Tovholder
  • I første omgang skal I finde en tovholder, som kan være kontakten mellem Danmarks Bowling Forbund, det lokale aktivitetsteam og klubben.
  • Vi opfordrer klubben eller tovholderen til at samle et team på 2-4 personer, der kan stå for at arrangere åbent hus- arrangementet i klubben.
  • Tovholderen modtager en ”før – under – efter”-guide, der hjælper med gode råd og tjeklister til planlægning af åbent hus-arrangementerne.
  • Tovholderen er ansvarlig for at indberette antallet af deltagende for hvert åbent hus-arrangement via et link der sendes ud i de uger klubben holder åbent hus arrangementer.
 • I opfordres til at oprette en Facebookside (ikke gruppe)
  • Det er en god ide at inddrage den ansvarlige for klubbens Facebook-aktiviteter eller finde en person der har en interesse for synliggørelse af klubbens hold og aktiviteter på Facebook.
  • Alle i klubben har mulighed for at deltage i et webinar om synlighed og rekruttering via Facebook. Det anbefales særligt at klubbens Facebook-ansvarlige deltager i webinaret.
  • I får en guide til at oprette en Facebookside og til at oprette Facebookbegivenheder
  • I får videoer og billeder til brug på Facebookside og til Facebookbegivenheder, som I kan bruge til synliggørelse af jeres åbent hus-arrangementet.
 • I opfordres til at finde nogle personer, der kan stå for synlighed i lokalområdet.
  • I modtager en pakke med trykt rekrutteringsmateriale. I anbefales at finde et team der kan gå rundt i lokalområdet og hænge plakater og lægge flyers strategisk gode steder. Det kunne f.eks. være på det lokale bibliotek og hos frisører.
  • I modtager også en generisk pressemeddelelse, som i med fordel kan sende ind til lokalavisen.
  • Er I mange klubber i jeres lokalområde, opfordres I til at gå sammen om at skabe synlighed af åbent hus-arrangementerne.

Ved at indgå i Danmark Bowler kampagnen vil jeres klub få en platform til at synliggøre jeres klub og rekruttere medlemmer.

I vil få rekrutteringsmateriale og mulighed for at deltage i webinar omkring rekruttering og synliggørelse via Facebook.

Der ud over har vi indgået en aftale med Bowl’n’Fun kæden og Danske Bowlingcentre, om at støtte op om klubberne i kampagneperioden.

Alle klubber der deltager i Danmark Bowler kampagnen får:

 • Arrangørguide med tjeklister
 • Guide til aftale med bowlingcenter
 • Gratis webinarkursus om rekruttering gennem Facebook
 • Guide til oprettelse af Facebookside og Facebookbegivenheder
 • Opslag til Facebook og Instagram
 • Tekst til website
 • Input til SMS-besked
 • Trykt rekrutteringsmateriale og pressemeddelelse
  • Plakat
  • Flyers
  • Skabelon til pressemeddelelse samt billede i høj opløsning
 • Diplom skabelon (print-selv udgave)
 • ‘Ses vi igen’-kontakoplysningsseddel (print-selv-udgave)
 • Talekort’ til efterfølgende mail og telefon-opfølgning

Det fysiske rekrutteringsmateriale sendes ud primo 2021.

Bowlingcentrene bakker op om Danmark Bowler. Det betyder helt konkret at Bowl’n’Fun har sagt ja til at støtte op om kampagnen og bidrage med nedenstående aftale. Sammenslutningen af bowlingcentre, DBwC, formidler informationen til deres medlemmer, og opfordrer dem til også at bakke op om kampagnen.

Hvis I er mange klubber i samme bowlingcenter, opfordrer vi jer til at gå sammen, og lade jeres lokale aktivitetsteam stå for at koordinere aftalen med jeres lokale bowlingcenter.

Bowl’n’Fun

Bowl´n´Fun vil gerne

 • Give 50% rabat på baneprisen i en efterfølgende 5 ugers periode
  • Gælder kun hverdage man-torsdag
  • Der kan komme begrænsning på antal baner 
 • Give rabat på baner til åbne hus arrangement
 • Vil gerne linke til Danmark Bowler website
 • Vil gerne linke til klubberne via deres websites
 • Vil gerne synliggøre centrene gennem kampagnen det dertilhørende fysiske rekrutteringsmateriale
 • Der kan ikke gives rabat i uge 7 + 8 og i påske ugen (ultimo marts 2021)

DBwC

DBwC støtter op om kampagnen, og formidler informationen til deres medlemscentre.
Vi udarbejder en guide til klubberne og centrene, om hvordan klubber og centre kan samarbejde om Danmark Bowler kampagnen.

Det vil være op til den enkelte klub at lave aftaler med deres respektive centre.

En samarbejdsaftale kan f.eks. indeholde:

 • Hjælpe med rabat på ekstra baner til de pågældende åbent hus arrangementer
 • Hjælpe med rabat på ekstra baner de efterfølgende 5 uger efter afholdelse
 • Link til Danmark Bowler website
 • Link til centerets klubber websites og/eller Facebook på centerets hjemmeside
 • Synlighed i centrene (plakat, oversigt og monitors)

Tilmeld din klub