COVID-19 og DBwF

Kære alle

Vi har tidligere d.d. udsendt denne information:

På baggrund af myndighedernes stærkt skærpede udmelding onsdag aften, samt Danmarks Idrætsforbunds efterfølgende opbakning og anbefalinger, suspenderes samtlige aktiviteter i DBwF regi med omgående virkning. 

Det betyder helt konkret, at alle mesterskaber, stævner, holdturneringer, kurser, mødeaktivitet og repræsentantskabsmøde foreløbigt er suspenderet.

Bestyrelsen vil på et ekstraordinært møde torsdag aften drøfte de mere lavpraktiske konsekvenser af situationen. Der vil derfor tilgå klubberne yderligere information efter aftenens møde.

Vi beklager stærkt de gener dette giver. Vi må imidlertid tage det nødvendige medansvar for den alvorlige situation.

Bestyrelsen har nu haft lejlighed til at drøfte de mere lavpraktiske konsekvenser.

Det er vigtigt indledningsvis, endnu engang, at påpege nødvendigheden af disse beslutninger. Vi har reelt ikke noget andet valg, idet vi naturligvis følger myndighedernes og Danmarks Idrætsforbunds anvisninger. Generelt er suspenderingerne gældende indtil vi igen vurderer, at det er forsvarligt at genoptage aktiviteterne. Der er således ikke nogen umiddelbar deadline. Vi håber naturligvis på snarlig normalisering, men kan af gode grunde ikke vide, hvor lang tid der reelt vil gå.

En række bowlingcentre har også i løbet af dagen meddelt, at de nu holder lukket i en periode. Vi har stor forståelse for de udfordringer, beslutningerne medfører. Men påtager os naturligvis det samfundsmæssige medansvar i en vanskelig situation.

Eventuelle spørgsmål vedrørende beslutningerne kan rettes klubvis tilkontor@bowlingsport.dk

  • FBM ungdom den 14.-15. marts i Odense Bowlinghal

Mesterskabet er suspenderet. Alle kontakter, der har foretaget tilmeldinger, har i dag fået direkte besked om suspenderingen. Der foretages ikke tilbagebetalinger af indbetalte startafgifter m.v. Dette kan naturligvis ske, såfremt en ny termin for afholdelse umuliggør deltagelse.

Repræsentantskabsmødet gennemføres ikke den 21. marts. Der fastsættes ny dato, når samfundssituationen igen er normaliseret. Alle klubber har fået besked via mail. Fredericia kommune har i øvrigt besluttet at sende alle medarbejdere i centret hjem, idet der lukkes ned foreløbig. Der er ikke umiddelbart uopsættelige indhold på repræsentantskabsmødet, som ikke kan afvente ny mødedato. Mandater, der har betalt for forplejningspakke modtager ikke indbetalingerne retur. Dette vil naturligvis ske, såfremt en ny termin for afholdelse umuliggør deltagelse.

  • Turneringsafvikling

Beslutningen om at suspendere al holdturnering, har naturligvis en række lavpraktiske følgevirkninger.

Det er en hel bevidst strategi at AL holdturnering foreløbig suspenderes. Vi kan ikke nedbryde muligheden for at nogle kampe måske kunne gennemføres. Vi læner os her op af Danmarks Idrætsforbunds klokkeklare anbefaling om at AL idræt suspenderes. Vi er helt opmærksom på myndighedernes anbefaling ift. 100 deltagere. Vi kan imidlertid ikke påtage os ansvaret for den samlede volumen i et bowlingcenter.

Øst og Vest ledelser eller aktivitetsteams/kontaktpersoner sørger for besked til alle involverede centre. Der kan endnu ikke fastsættes nye spilledatoer, idet vi ikke på nuværende tidspunkt kender det endelige omfang af den idrætsfrie periode. Der frigives ikke mulighed for alternative spilledatoer, før bestyrelsen igen åbner op for gennemførelse af aktiviteter.

Der foretages INGEN ændringer på Bowlingportalen. Kampene vil fortsat fremstå med oprindelig spilledato. Beslutningen er trådt i kraft. Derfor gennemføres INGEN holdturnering foreløbig.

Øst og Vest drager naturligvis omsorg for i deres udmelding til centrene at understrege,  holdkampene gennemføres senere og at centrene derfor ikke mister den del af indtægten, om end det kan have likviditetsmæssig betydning.

Det bliver et stort puslespil at få holdturneringen til at gå op i en højere enhed i den sidste ende. Men, det er et vilkår. Ikke noget ønskescenarie. Der tilgår klubberne ny information, når kampplaceringer kan aftales.

  • Stævner, landsdelsmesterskaber m.m.

Al stævneaktivitet, landdelsmesterskaber, m.v. suspenderes indtil videre. Når der igen åbnes op må arrangørerne tage stilling til om aktiviteten kan gennemføres på ny termin, eller i værste konsekvens, ikke kan gennemføres.

Arrangørerne kontakter selv respektive centre med besked. Også her gælder, at allerede indbetalte startgebyrer ikke tilbageføres, med mindre atleten ikke har mulighed for at deltage på en ny termin.

  • Kurser

DBwF suspenderer al kursusaktivitet indtil situationen atter er normaliseret. Tilmeldte kursister får direkte besked.

  • Møder i almindelighed

DBwF gennemfører ingen fysisk mødeaktivitet før der igen fra myndighederne meddeles om normalisering.

Indtil da foregår al ”mødeaktivitet” pr. telefon og/eller mail og lign.

  • Klubbernes træningsmiljøer

Det er udelukkende klubbernes eget ansvar, hvorvidt de opretholder deres træningsmiljøer. I nogle centre vil det give sig selv, idet centrene vil lukke ned i en periode.

Vi henviser dog til Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger om at aflyse AL idrætsaktivitet (det gælder også træningsmiljøer)

  • Elite/talenttræning/samlinger

DBwF lukker al træning ned indtil situationen er normaliseret. Den sportslige organisation drager omsorg for besked til de implicerede.

 

På bestyrelsens vegne

Jan Donde

Administrationschef

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.