Kort om strategi-spor 2022-2025

Kort om strategi-spor 2022-2025

Hvert 4. år går Danmarks Bowling Forbund ind i forhandling med DIF om hvilke indsatser vi ønsker at lave for bredde bowling, og på baggrund af denne forhandling følger der nogle støttekroner med til at få indsatserne ud at leve. Dette arbejde er blandt andet det vores udviklingskonsulenter sidder med og sætter retning på i deres daglige arbejde.

I 2022 er vi gået ind i en ny 4 års periode hvor der er nogle nye indsatser vi sætter fokus på.

For at give et overblik er indsatserne delt ud i spor ud fra målgrupperne; senior, børn & unge og organisationen.

 

Senior spor:

I dette spor er der tre indsatsområder; flere aktiviteter for pensionist/60+ bowling, medlemsvækst hos senior 40-59 årige og fastholdelse af kvinder i bowling.

Pensionist/60+:

Her skal vi sætte regionale pensionistturneringer op rundt omkring i Danmark for at skabe tilbud til denne målgruppe, så det bliver mere meningsfuldt at være en del af DBwF. Udover de regionale turneringer arbejdes der på at lave et arrangement sammen med andre idrætter (minigolf, petanque, dart) som vil være en slags pensionisttræf.

Senior 40-59-årige:

Vi vil lægge en indsats i at skabe klubmiljøer der kan styrke denne målgruppe. Der skal være et lige så stort fokus på at skabe et godt klubmiljø og god, udviklende træning for vores voksne bowlingatleter. Måden indsatsen udleves på er gennem samarbejdsaftaler med interesserede klubber.

Kvinder i bowling:

Antallet af kvindelige bowlere er faldende og det vil vi gerne sætte fokus på gennem en undersøgelse af tilfredsheden blandt kvinder i Danmarks Bowling Forbund. Ligeledes vil vi gerne arbejde klubnært i de klubber der er interessede i at lave nogle tiltag der kan byde flere kvinder ind i klubben.

 

Børn & Unge:

I dette spor er der tre indsatsområder; vækst af 7-12-årige, fastholdelse af 16-24-årige og parabowling til Børn & Unge.

7-12 årige:

Klubudvikling med fokus på rekruttering, med udgangspunkt i skoleOL. Klubudviklingen skal foregå løbende over hele året, så klubbernes indsats omkring skoleOL lever hele året rundt. Det betyder at der indgås en samarbejdskontrakt, hvor det aftales at der udbydes undervisningsforløb i forbindelse med lokal stævnerne i foråret.

16-24-årige:

Vi vil skabe en glidende overgang fra at være ung atlet, til at være senior atlet, igennem en udvikling i trænings- og frivillighedskulturen i bowlingklubberne, hvilket skal gøre det mere attraktivt at være en aktiv del af foreningslivet i bowling, i overgangen fra børn og unge til senior.

Parasport til Børn & Unge:

Parasport Danmark og DBwF vil i fællesskab benytte skoleOL som en måde at skabe aktivitetstilbud i bowling for børn og unge med særlige behov.

 

Organisations-spor:

Dette spor omhandler hvordan vi kan styrke Danmarks Bowling Forbund som organisation.

Vi vil skabe en mere effektiv og kvalitetsbevidst organisation, der er bedst muligt egnet til at varetage bowlingsportens medlemsklubbers og medlemmers behov og interesser. Med klubbernes og medlemmernes behov og interesser i fokus vil det hjælpe os til at være aktive ind i udviklingsarbejde med de interesserede klubber.

Danmarks Bowling Forbund vil være en moderne og effektiv organisation hvilket skal ske ved at opgaver løses effektivt ét sted, en styrkelse af kommunikationen internt og en implementering af effektive og agile digitale værktøjer. Det er også her at den nye kommunikations-strategi kommer i spil.

Danmarks Bowling Forbunds værdier, ”Respekt, Sammenhold, Dialog og Udvikling”, skal være gennemgående i hele organisationen, hvilket skal bidrage til at det er meningsfuldt at være frivillig i DBwF.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.