ESG eller ansvarlig idræt?

Artikel ud fra interview med Lasse Lyck – Public Affairs DIF

ESG-rapportering, en forkortelse for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god ledelse), er blevet et centralt begreb inden for virksomhedsrapportering. Det indebærer offentliggørelse af udvalgte nøgletal, der belyser en organisations indsats inden for bæredygtighed og samfundsansvar. Disse nøgletal kan omfatte alt fra energiforbrug og CO2-udledning til diversitet i arbejdsstyrken og ledelseskvalitet.

Fra 1. januar 2024 er børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte forpligtet til at udarbejde ESG-rapporter. Selvom denne forpligtelse ikke gælder idrætsorganisationer som DIF og dens forbund, er der en stigende interesse for at indarbejde principperne om ansvarlig forretningspraksis og bæredygtighed i idrættens verden.

Men ESG-rapportering er ikke altid lige egnet til mindre organisationer og idrætsforeninger. Mange af de typiske nøgletal fokuserer på virksomhedens medarbejdere og energidata, hvilket kan være vanskeligt at tilvejebringe for mindre foreninger. I stedet opfordres organisationerne til at definere, hvad ansvarlig idræt betyder for dem, og hvordan de kan bidrage til samfundet på en meningsfuld måde – ud fra samme overskrifter som i et ESG regnskab.

DIF har introduceret en såkaldt ansvarsrapport, der supplerer ESG-rapporten. Hvor ESG-rapporten primært fokuserer på tal og nøgletal, sigter ansvarsrapporten mod at demonstrere idrættens samlede effekt på samfundet. Mens ESG-rapporten måler på virksomhedens præstationer, søger ansvarsrapporten at vise, hvordan idrætten bidrager til samfundet som helhed.

Andre idrætsforbund arbejder også med samfundsansvar på forskellige måder. Nogle har konkrete projekter på området, mens andre integrerer ansvarlighed i deres overordnede strategi og bestyrelsesarbejde.

Fremtiden for ESG og ansvarlig idræt synes lovende, især med EU’s øgede fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. Det er håbet, at interessen for ansvarlighed vil vokse indefra idrætsorganisationerne, og at samarbejdet med kommuner og fonde vil føre til konkrete initiativer for en mere bæredygtig og ansvarlig idræt.

Fra https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/virksomhedsregler-og-varktojer/esg/hvad-er-esg-og-baredygtighed/

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.