B-licens: Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om B-licens i Danmarks Bowling Forbund

På repræsentantskabsmøde d. 16. marts 2024 blev det vedtaget, at det fra den kommende sæson skal være muligt at indløse en B-licens, som giver adgang til at spille på et hold for anden klub end dén, hvor man har sin A-licens (det vi kalder en atlets ”hjerteklub”).

Vi har allerede nu fået en del henvendelser om, hvordan B-licensen må og kan bruges, så derfor vil vi med denne artikel afdække, hvad den kan bruges til, og også hvad man ikke må, således vi forhåbentlig kan få god anvendelse af muligheden allerede fra den kommende sæson.

B-licensen er på ingen måde en endegyldig løsning på vores udfordringer med færre hold og mindre turneringer, men det kan være en løsning for klubber, der har svært ved at stille hold, og det vil give vores atleter bedre muligheder for at deltage i turneringer, hvor deres hjerteklub ikke er tilmeldt, eller hvor der er for mange atleter i hjerteklubben til, at alle kan få plads på et hold.

Hvem kan indløse en B-licens?

Alle atleter, der har en gyldig licens i Danmarks Bowling Forbund, kan søge en ekstra licens gennem en anden klub. Det er dét, vi kalder for en B-licens.

En atlet kan kun indløse én B-licens pr. sæson (1. juli til 30. juni), dvs. B-licens modellen giver kun mulighed for at deltage i én turnering for én anden klub udenover deltagelse der, hvor man har sin normale licens (A-licens).

Hvad kan en B-licens bruges til?

En B-licens giver adgang til at deltage i en specifik turnering i dén klub, hvortil B-licensen indløses. Du kan ikke benytte B-licensen til at deltage i stævner eller i flere forskellige turneringer for andre klubber end din hjerteklub.

Hvornår skal B-licensen indløses?

B-licens følger bowlingsæsonen, og ikke kalenderåret, perioden for indløsning af licens er derfor forskudt for den almindelige licens.
Du kan søge om B-licens til den kommende sæson fra d. 10. maj.
B-licensen træder først i kraft ved sæsonstart i den sæson, hvortil den indløses.
En B-licens skal indløses senest 1. oktober i den sæson, hvortil licensen ønskes.

Hvem bestemmer om du kan få en B-licens?

Hvis du har en gyldig A-licens i Danmarks Bowling Forbund, opfylder du det primære krav for at kunne indløse en B-licens.

Iht. §3 stk. 4.1 så kan en B-licens imidlertid kun indløses ved accept fra begge klubber.
Dette er nødvendigt, da du ikke må deltage med både A-licens og B-licens i den samme turnering (§3 stk. 4.4).

Du skal derfor have accept fra din hjerteklub, hvor du har din A-licens, til at du må spille for en anden klub i den specifikke turnering, hvortil B-licensen ønskes.
Derudover skal du have accept fra den klub, hvortil du gerne vil have B-licens.

Det er den enkelte klub, der selv bestemmer, hvorvidt de ønsker at give deres medlemmer adgang til at søge en B-licens for en anden klub, og om de ønsker at modtage spillere på en B-licens på et eller flere hold.

Hvad koster det?

Det koster 250 kr. at få en B-licens i en hel sæson. Du skal dog være opmærksom på, at B-licensen kun er gyldig, hvis du samtidig har en gyldig A-licens.

Du kan altså ikke nøjes med at indløse en B-licens og derved få adgang til stævner og turneringer under Danmarks Bowling Forbund.

Hvad skal du gøre, hvis du gerne vil have B-licens?

 • Vær opmærksom på perioden, hvori man kan søge B-licens (skal søges mellem 10. maj og 1. oktober)
 • Sørg for at du har en gyldig A-licens i din hjerteklub.
 • Spørg din hjerteklub om de vil acceptere, at du søger B-licens i en specifik turnering for en anden klub. Du skal oplyse, hvilken turnering du ønsker B-licens til, da din hjerteklub ikke efterfølgende kan benytte dig i den samme turnering.
 • Spørg den klub, hvor du gerne vil have en B-licens, om de ønsker at modtage en B-licens spiller på deres hold i den specifikke turnering.
 • Igangsæt ansøgning om B-licens ved at sende en mail til kontor@bowlingsport.dk

Du skal oplyse om følgende i mailen:

 • Dit licensnummer
 • Hvilken klub du gerne vil have B-licens for
 • Hvilken turnering du gerne vil have B-licens til

B-licens er endnu ikke sat op i Bowlingportalen, men det er håbet, at vi har løsningen automatiseret i portalen i løbet af sommeren 2024. Det betyder dog, at ansøgning om B-licens behandles manuelt indtil det kan håndteres i Bowlingportalen.

Når vi modtager en ansøgning om en B-licens, sendes mail til begge involverede klubber, der skal acceptere, før B-licensen tildeles og du bliver opkrævet for B-licensen.

Hvad skal klubberne være opmærksomme på vedr. B-licens?

Hvis I benytter spillere med B-licens på et hold, skal der altid være mindst én atlet på holdet, der har en A-licens for jeres klub.

Hvis en atlet har B-licens for jeres klub, må I kun benytte denne atlet på den turnering hvortil B-licensen er givet. Dvs. hvis en atlet har fået B-licens til et 6-mands herrehold, må I ikke benytte atleten i nogen andre turneringer.

Som klub kan I med fordel overveje følgende i forbindelse med B-licens:

Hvorvidt I vil give jeres atleter ret til at søge B-licens for andre klubber? Det kan være en fordel for jeres atleter, så de får kamperfaring, hvis I ikke kan tilbyde dem et hold at spille på, enten fordi I ikke har nok atleter til at tilmelde et hold i en given turnering, eller hvis I har atleter der ikke kan kvalificere sig til at spille på de hold I tilbyder (overskudsatleter).

Hvorvidt I vil modtage atleter på en B-licens i jeres klub på alle de hold I tilbyder, eller kun på hold, hvor I ved, at I kan få svært ved at stille hold uden brug af B-licens.

Hvorvidt I ønsker at modtage atleter på en B-licens, hvis det kan have betydning for at atleter i jeres egen klub mister mulighed for at spille på et hold.

Hvorvidt I ønsker at atleter, der får B-licens hos jer, også skal deltage i træning eller andet i jeres klub, og hvorvidt det har en økonomisk betydning.

At opsætte retningslinjer for, hvornår og hvordan man kan få tildelt B-licens i jeres klub, så I ikke risikerer at få anklager om forfordeling eller diskrimination.

At behandle alle ansøgninger om B-licens individuelt ud fra de retningslinjer I sætter op.

At aftale med atleter der får B-licens i jeres klub, hvorvidt der er yderligere omkostninger forbundet med en B-licens i jeres klub – eksempelvis til dækning af serieafgifter, træning, kørsel eller andet.

Kan B-licensen betyde, at der kan skabes nye hold i fællesskab mellem en eller flere klubber? – Eksempelvis kan det måske sætte gang i Damer 1. division 6-mandshold i både Øst og Vest. Det er muligt at finde samarbejdspartnere, inden der skal tilmeldes hold til juni.

Hvis I har tilmeldt et hold til turneringen i juni måned, og oplever medlemsfrafald mellem tilmelding og 1. oktober, så kan I ved brug af B-licensen sikre, at I ikke behøver at trække holdet, men i stedet kan gennemføre sæsonen ved hjælp af spillere på B-licens.

 

 

Andeby har følgende hold
3 stk 6 mandshold (Herrer) 1. div 2. div og 3. div
1 stk 6 mandshold (Damer) Liga
1 stk 4 mandshold (Damer) Række
1 stk 3 mandshold (Damer) Række
1 stk 3 mandshold (Herrer) Række
1 stk mix hold
Gåserød har følgende hold:
3 stk 6 mandshold (Herrer) 1. div 2. div og 3. div
1 stk 6 mandshold (Damer) Liga
1 stk 4 mandshold (Damer) Række
1 stk 3 mandshold (Damer) Række
1 stk 3 mandshold (Herrer) Række
1 stk mix hold

Eksempler på brug af B-licens:

Anders er medlem af Andeby bowling.
Anders har A licens i Andeby
Anders er ikke medlem af Gåserød bowling
Anders har B licens i Gåserød til 6 mandshold (Herrer)

Anders må:

 • Spille Mix, eller 3 mandshold (Herrer) for Andeby
 • Spille for Gåserøds 6 mandshold (Herrer)

Anders må ikke:

 • Spille på noget 6 mandshold (Herrer) for Andeby
 • Spille på noget andet hold for Gåserød end 6 mandshold (Herrer)

Andersine er medlem af Andeby bowling
Andersine har A licens i Andeby bowling
Andersine er ikke medlem af Gåserød bowling
Andersine har B licens for Gåserød bowling 6 mandshold (Damer)


Andersine må:

 • Spille Mix, 6 mandshold (Herrer) i 2. div og nedefter, 3 mandshold (Herrer), 4 mandshold (Damer), 3 mandshold (Damer) for Andeby
 • Spille 6 mandshold (Damer) for Gåserød

Andersine må ikke:

 • Spille på et 6 mandshold (Damer) for Andeby
 • Spille på noget andet hold for Gåserød end 6 mandshold (Damer)

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.