Bestyrelsen

Den daglige ledelse af Danmarks Bowlingforbund varetages af bestyrelsen, der træffer beslutninger af enhver karakter, der vedrører DBwF’s interesser under hensyntagen til de nødvendige sportslige hensyn og DBwF’s love, lovregulativer, bestemmelser, spilleregler og repræsentantskabets beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på det ordinære repræsentantskabsmødet for en periode på to år. Dog vælges suppleanten for et år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og holder 6 til 8 møder i repræsentantskabsperioden. Møder både fysisk eller som Teamsmøder.

Valg til bestyrelsen og bestyrelsens opgaver er beskrevet i Danmarks Bowling Forbunds love kapitel 6.

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Kristensen

Formand

Mille Lundfald

Næstformand

Tim Høst

Bestyrelsesmedlem

Kim Rysgaard

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Leen

Leder for Landsaktivitetsudvalget

Martin Guldager

Øst formand

Torben C. Rasmussen

Vest formand

Bente Makholm

Sekretær

Referater

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.