Ordensudvalget

Ordensudvalget er Danmarks Bowling Forbunds øverste disciplinær myndighed og højeste appelinstans i DBwF.

Ordensudvalget kan afgøre alle sager om anvendelse, forståelse,
efterlevelse af medlemsorganisationernes regler og DBwF’s love, lovregulativer, bestemmelser og spilleregler, herunder om usportslig
og/eller usømmelig adfærd.

Ordensudvalget kan som voldgift afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under forbundet, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og ordensudvalget finder at burde påtage
sig afgørelsen.

Valg til Ordensudvalget er beskrevet i Danmarks Bowling Forbunds love kapitel 5. Udvalgets opgaver er nærmere beskrevet i lovregulativ IV.

Ordensudvalgets medlemmer

Mette M. Leiling

Sekretær

Vaccant

Suppleant

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.