Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020

Bestyrelsens statusorientering bygger i dag primært på de beslutninger bestyrelsen traf på sit møde den 23. april.

Det er vigtigt at understrege, at mange af de beslutninger bestyrelsen træffer afstedkommer efterfølgende intern opfølgning, præcisering og ”intern” formidling, inden de kan meldes videre ud i organisationen. Alle skal vide, at vi knokler for at få beslutninger formidlet så hurtigt som overhovedet muligt.

Vi er imidlertid ikke kun afhængig af vores egne beslutningsprocesser, men bliver løbende ”overhalet indenom” af myndigheder og DIF´s beslutninger og initiativer.

DIF udsender dagligt mange informationer om situationen i dansk idræt. Også direkte til klubberne. Mange af disse informationer skal vi aktivt forholde os til og reagerer på. Sene-ste eksempel er den indkaldte videokonference i dag kl. 15.00.

Vi valgte derfor tidligt i morges at udsætte denne statusorientering til efter videokonferencen, idet der kunne fremkomme informationer af væsentlig betydning for de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet.

Havde konferencen så betydning?

Videokonferencen gav ikke noget endegyldigt svar på en tidshorisont ift. normalisering af den indendørs idræt. Men vi står ikke forrest i køen, når myndighederne på et tidspunkt begynder at åbne op. Det ligger helt fast.

Vores sport hører under kategorien ”indendørs sportsaktiviteter uden kropskontakt”. I en netop offentliggjort kategoriseringsrapport er sådan en form for idræt i kategorien ”høj”.
Indendørs aktiviteter med kropskontakt er, til sammenligning, ”ekstrem høj”.

I det efterfølgende afsnit fremgår det, at bestyrelsen arbejder på en genoptagelse af sæson 2019/2020 i uge 34. Det kan se vanskeligt ud, men der er dog stadig et stykke tid til.

Hvis dette ikke bliver muligt, står vi med en helt anden udfordring. Det er med andre ord, vores eneste mulighed for at skabe ”The Perfect Game”.

Sæson 2019/2020

Bestyrelsen har tidligere meldt ud ,at det er meget magtpåliggende at gøre alt for at genop-tage den suspenderede sæson.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at forudsætningen for at kunne gøre det, er myndighedernes tilladelse til en genåbning af de centre, hvor vi afholder vores aktiviteter. Samt at vi naturligvis til fulde overholder den almene adfærd og efterlever alle forholdsregler.

Vi må imødese at der stilles skærpede krav til forholdsregler, når der åbnes op for den indendørs idræt, herunder bowling.

Vi skal passe på os selv og hinanden. Vi går ikke på kompromis.

Beslutning fra bestyrelsesmødet den 23. april:

• Aktivitetsudvalgene reorganiserer afslutningen af sæson 2019/20
• Sæson 2019/20 genåbnes i uge 34 og fortsætter frem til og med uge 38
• Der skal ses nærmere på ligaslutspil og ungdomsslutspil
• DM single/double indledende afholdes 27/9 og 3/10 2020
• DM single/double finale afholdes 4/10 2020
• Landsdelsmesterskaber kan afholdes 26/9 eller alternativt samtidig med DM
• Der skal snarest træffes beslutninger ift. planlagte ungdomsaktiviteter
• Øst og Vest beslutter hvilke aktiviteter i Øst og Vest, der ikke gennemføres. Det er i den forbindelse allerede besluttet, at Øst Old Boys/Girls stævne nr. 6 planlagt til den 3.-4. april og Vest Old Boys/Girls stævne nr. 4 planlagt til den 3.-4. april helt er AFLYST.
• DBwF tilbagebetaler indbetalte startgebyr ift. til aflyste aktiviteter

Sæson 2020/2021
• Tilmelding til sæson 2020/21 forventes åbnet 6. maj 2020. Deadline for tilmelding er
berammet til den 5. juni.
• Sæson 2020/21 starter op i uge 41 (5.-11. oktober)
• Sæson 2020/21 afsluttes i juni 2021

Repræsentantskabsmødet ses gerne afholdt inden genåbningen af sæson 2019/20, så vi ikke kommer i konflikt med planlagte turneringskampe i august.

Ny dato for repræsentantskabsmødet kan eventuelt blive den 8. august 2020.

Karantænefri klubskifteperiode

Uanset færdiggørelsen af sæson 2019/2020 sker senere end normalt, holdes fast i den
karantænefri klubskifteperiode er fra den 10. til 31 maj. Det er vigtigt for klubberne at vide, hvilke atleter, de har til rådighed fra den kommende sæson

Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og klubskiftet sker straks, vil atleten tidligst være spilleberettiget for holdspil den 10. oktober.

Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og skiftet sker pr. 1. juli vil atleten være spilleberet-tiget for holdspil for nuværende/afgivende klub frem til den 4. oktober

Næste statusorientering

Bestyrelsen forventer at indbyde til online orientering/dialogmøde lørdag den 9. maj.
Emnet vil udelukkende være genoptagelse af sæson 2019/2020 og de heraf følgende ud-fordringer. Mere herom i næste uge.

DIF og DGI´s corona hjælpepulje

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgninger. Ansøgningsperioden er 1. maj til og med 15. maj.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, ”udsatteidrætten” og ”esport”. Firmaidrætsfor-eninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs evt. mere her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage de seneste nyheder, kommende konkurrence og meget mere direkte i din indbakke.