Indberetning af resultater

Der er til stadighed klubber der ikke får indberettet resultater på Bowling Portalen til tiden. Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at indfører sanktioner med virkning pr. 1. januar 2018. Overtrædelse af deadlines vil første gang afstedkomme en advarsel. I gentagelsestilfælde tildeles klubben en bøde på kr. 500.- og efterfølgende udstedes bøder a´ kr.

By | 2017-11-15T21:14:12+00:00 15 november, 2017|

Kære bowlere

Det er med stor beklagelse, at vi ser os nødsaget til at aflyse alle aktiviteter i forbindelse med DBwF´s 50-års jubilæum. Der har simpelthen ikke været den fornødne opbakning til hverken jubi-double eller jubilæumsfest. Som det fremgår af oplysningerne nedenfor, er det på ingen måde muligt at opretholde finale setup. Aflysningen af stævnet skal også

By | 2017-11-14T09:29:55+00:00 14 november, 2017|

Pas på derude !

Lige nu modtager Nationalt Cyber Crime Center omkring fem ugentlige henvendelser fra fustrerede formænd og kasserer i idrætsforeninger, som er er forsøgt narret et stort beløb – typisk omkring 5000 euro via falske mail. Nogle foreninger har nået at afværge krimimaliten. Andre foreninger er plasket lige i fælden. Og når først skaden er sket, er

By | 2017-11-09T12:59:52+00:00 9 november, 2017|

DM Mixdouble 2017

Dansk Mesterskab DM Mixdouble: RESULTATER  OLIEPROFIL HER Kontaktperson for aktiviteten er: DM udvalget, Kim T. Andersen, mail dmtilmelding@bowlingsport.dk

By | 2017-11-13T10:24:55+00:00 6 november, 2017|

Oplysning fra DT-udvalget

Der har været spørgsmål til ordet "husolie turneringsprofil", hvor DT-udvalget i et notat til alle bowlinghaller henstiller til at offentliggøre deres husolie turneringsprofil på et opslag i hallen, og/eller på deres hjemmeside Hermed definition: En husolie turneringsprofil er den profil, som hallen vælger at lægge på til DBwF`s turneringskampe uden omkostninger for klubberne.

By | 2017-10-25T18:59:38+00:00 25 oktober, 2017|

Dommerkursus inden jul

Kære klubledelse Danmarks Bowling Forbund indbyder til dommerkursus jf. nedennævnte plan. Målgruppen er uddannede dommere og nye dommere.  Alle kurser afholdes i tidsrummet kl. 18.30 – 21.00. Da der maximalt kan være 20 deltagere pr. kursus, opfordres til hurtig tilmelding. Kursisterne optages i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Tilmelding skal ske via kontor@bowlingsport.dk Oplys kursussted, klubnavn,

By | 2017-10-24T17:56:58+00:00 24 oktober, 2017|

European Champions Cup i Wien, Østrig.

I perioden d. 23-29 oktober 2017 spilles der ECC i Wien, Østrig. De danske spillere skal begge i kamp første gang d. 25 oktober 2017. Danmark vil ved dette mesterskab blive repræsenteret af: Sascha Wedel og Jan Andersen – begge fra BK Trekanten. Det bliver spændende, så følg med på ECC2017’s officielle hjemmeside: http://www.oeskb.info/ecc2017/

By | 2017-10-26T10:36:32+00:00 23 oktober, 2017|

Indbydelse til Sams Ungdomstræf 2017

Rankingturneringen 2017/2018 er godt i gang, og tre af de i alt fem rankingstævner i den indeværende sæson er nu allerede blevet afviklet. Sams Ungdomstræf afholdes den 18.-19. november 2017, og stævnet er det fjerde rankingstævne i Rankingturneringen 2017/2018. Tilmeldingen til Sams Ungdomstræf 2017 er åben. Se indbydelsen til Sams Ungdomstræf 2017 her

By | 2017-10-13T19:17:39+00:00 13 oktober, 2017|

Bowling bliver en del af Skole OL fra 2018

Det er lykkedes DBwF, at blive optaget i det fornemme ”Skole OL selskab”. Med optagelsen af bowling på Skole Ol programmet består Skole OL nu af atletik, bueskydning, svømning, roning, bordtennis og bowling. Skole OL konceptet passer perfekt ind i vores strategiske spor vedrørende fastholdelse og rekruttering af børn og unge, idet Skole OL er

By | 2017-10-10T14:24:28+00:00 10 oktober, 2017|